Phát triển huyện Đan Phượng trở thành đô thị hiện đại

Phát triển huyện Đan Phượng trở thành đô thị hiện đại

Phát triển huyện Đan Phượng trở thành đô thị hiện đại

 

Đại hội đại biểu lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Đan Phượng tiến hành phiên làm việc chính thức vào ngày 13-8. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, đại hội đánh giá kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển huyện trở thành đô thị hiện đại trong giai đoạn 2020-2025.

Đan Phượng đặt mục tiêu phấn đấu phát triển huyện thành quận trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đình Huệ

Những thành tựu đáng tự hào

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Đan Phượng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII trong điều kiện có nhiều thuận lợi và đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Đan Phượng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ huyện Đan Phượng đã tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp xây dựng và nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

5 năm qua, kinh tế của Đan Phượng tiếp tục phát triển đồng bộ cả về quy mô và chất lượng, giữ vững tốc độ tăng trưởng bình quân 9,63%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản. Toàn huyện có 1.044 doanh nghiệp đang hoạt động, 1.771 hộ sản xuất tập trung tại 5 cụm công nghiệp, 7 làng nghề, với diện tích trên 90,6ha, thu hút hàng vạn lao động, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, tạo nguồn thu ngân sách bền vững. Thu nhập bình quân năm 2020 của Đan Phượng ước đạt 61,2 triệu đồng/người (gấp 2,1 lần so với năm 2015).

Về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ qua, huyện đã huy động được hơn 2.597 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 646 công trình ở tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng của huyện được đầu tư tương đối đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường đầu tư thuận lợi; đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Đặc biệt, công tác xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với cách làm sáng tạo nên đã đạt kết quả nổi bật. Đến hết năm 2019, huyện có 9/15 xã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đan Phượng đang phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 100% số xã trong năm 2020. Cũng trong 5 năm qua, huyện đã đầu tư trên 600 tỷ đồng xây dựng các trường học. Đến nay, toàn huyện đã có 52/52 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 14 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Chiều 12-8, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Đan Phượng, tiến hành phiên trù bị.

Dự phiên trù bị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong và 189 đại biểu đại diện cho hơn 6.500 đảng viên thuộc 40 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.  

Tại phiên trù bị, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình đại hội phiên chính thức, quy chế làm việc của đại hội...  

Xây dựng huyện thành quận

Phát huy truyền thống huyện anh hùng và kết quả xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Đan Phượng sẽ tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện sớm trở thành quận. 

Huyện sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, chú trọng phát triển kinh tế, làng nghề truyền thống, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đồng thời sẽ bổ sung và hoàn thiện các quy hoạch phù hợp với tiêu chí đô thị. Từ đó, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước... Mặt khác, Đan Phượng tập trung phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, Đan Phượng tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể...

Đảng bộ huyện Đan Phượng cũng đề ra 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng tiêu chí quận; tạo thế và lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo dựng cảnh quan đô thị. Đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền; tập trung xây dựng chính quyền đô thị, tăng cường cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Huyện Đan Phượng cũng sẽ khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các làng nghề có thế mạnh. Cùng với đó là huy động các nguồn lực đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, rác thải ở các cụm công nghiệp - làng nghề.

Bên cạnh nỗ lực, cố gắng của huyện, Đảng bộ và chính quyền huyện Đan Phượng mong muốn thành phố sớm triển khai các dự án đi qua địa bàn huyện như: Đường Tây Thăng Long, đường Vành đai 4, Vành đai 3,5 và các tuyến tỉnh lộ nhằm hoàn thiện và bảo đảm kết nối giao thông theo tiêu chí quận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy truyền thống huyện anh hùng và những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân Đan Phượng quyết tâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, phát triển huyện thành quận trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Những thành tựu nổi bật của huyện Đan Phượng nhiệm kỳ 2015-2020

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,63%.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp - xây dựng chiếm 48,98%; thương mại - dịch vụ chiếm 45,14%; nông nghiệp - thủy sản chiếm 5,88%.

- Giá trị nông nghiệp, thủy sản đạt 371 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp 1,25 lần so với năm 2015.

- Thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 61,2 triệu đồng/người/năm, gấp 2,1 lần năm 2015.

- Đến hết năm 2019, huyện có 9 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2020, huyện phấn đấu 6 xã còn lại đạt nông thôn mới nâng cao, chiếm 100% số xã.

- Toàn huyện có 52/52 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (vượt chỉ tiêu 3 trường), trong đó có 14 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Tổng thu ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 ước đạt 2.540 tỷ đồng, tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 13%.

- Kết nạp được 902 đảng viên mới, đạt 112,8% so với chỉ tiêu đề ra.

Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2020-2025

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu bình quân hằng năm trên 12%.

- Cơ cấu kinh tế năm 2025: Dịch vụ - thương mại: 48%; công nghiệp - xây dựng: 48%; nông nghiệp: 4%.

- Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 295 triệu đồng/ha/năm.

- Thu nhập bình quân phấn đấu đạt 95 triệu đồng/người/năm.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm thu tiền sử dụng đất): Từ năm 2021 phấn đấu tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 30% trở lên, đến cuối nhiệm kỳ, huyện tự cân đối thu chi ngân sách.

- 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội là 50%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 40%.

- Duy trì 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo tiêu chí mới.

- 93% Gia đình văn hóa, 99% làng, (thôn), 100% tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 15/15 xã trở lên đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, xây dựng 2 tuyến phố văn minh đô thị.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 75%; hằng năm giải quyết việc làm mới cho 3.000 lao động.

- Huyện phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo.

- Duy trì 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Cơ bản các xã, thị trấn hoàn thành tiêu chí thành lập phường.

- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: 100%.

- 100% rác thải được thu gom và vận chuyển về khu xử lý trong ngày.

- Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 90%.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 90%.

- Số đảng viên mới được kết nạp bình quân hằng năm: 200 đảng viên.

 

Hà Nội mới

Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 937/QĐ-BXD ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tên giao dịch tiếng Anh: National Exhibition Construction Center (viết tắt là NECC).

Cung triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu, có tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Cung được đăng ký kinh doanh các dịch vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Nơi đây tổ chức trưng bày các đồ án quy hoạch xây dựng quan trọng của quốc gia, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của TP Hà Nội và các tỉnh thành đã được phê duyệt. Giới thiệu các mô hình, bản vẽ tư liệu về kiến trúc có giá trị trong nước và trên thế giới.

Cung TL là nơi tổ chức sự kiện, các hoạt động triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, VLXD, BĐS, .v.v. của Ngành Xây dựng, đồng thời là một địa chỉ lý tưởng cho các hoạt động sự kiện quan trọng khác về Chính trị, Văn hóa, Xã hội, Du lịch, Nghệ thuật, .v.v.

Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc Gia tổ chức thực hiện một số hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu khác thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Trụ sở đặt tại khuôn viên của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Biệt thự Vinhomes Riverside Long Biên