Xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn phát triển theo mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh

Văn phòng Bộ Xây dựng vừa có Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh tại Hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 .

Theo đó, ngày 25/12/2018, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã chủ trì Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự hội nghị có đại diện: Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh; đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam; đại diện các Cục, Vụ chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng và đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia).

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo Nhiệm vụ quy hoạch, ý kiến phát biểu của các thành viên hội nghị thẩm định và đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh kết luận như sau:Hội đồng cơ bản thống nhất sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch. Về cơ bản Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra các yêu cầu nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm: Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội, kết cấu hạ tầng, sử dụng đất; vị trí và bối cảnh liên kết vùng; xây dựng tầm nhìn phát triển, dự báo phát triển, đề xuất các chiến lược phát triển; định hướng phát triển không gian; xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên và đề xuất các quy định quản lý.

Theo Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, để hoàn thiện nội dung nhiệm vụ, UBND tỉnh Quảng Ninh cần bổ sung và làm rõ một số nội dung sau:Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; làm rõ các mục tiêu quy hoạch trên cơ sở lồng ghép nội hàm các cơ chế chính sách, các dự báo, định hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2018.

Đánh giá hiện trạng: Bổ sung đánh giá các quỹ đất các khu chức năng được định hướng phát triển theo quy hoạch; phân tích và làm rõ các yếu tố về nguồn lực phát triển các khu chức năng trong quá trình triển khai thực hiện theo quy hoạch, để có cơ sở đưa ra định hướng nghiên cứu của đồ án và giải pháp khắc phục.

Bổ sung các yêu cầu nghiên cứu về các yếu tố: đô thị thông minh, phát triển bền vững, biến đổi khi hậu để làm rõ hơn tính chất của Khu kinh tế Vân Đồn; đảm bảo sự phù hợp với chiến lược biển, làm cơ sở cho bước nghiên cứu đồ án.

Khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế một cách phù hợp để đưa vào nghiên cứu trong đồ án, làm tiền đề xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn phát triển theo mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh.

Làm rõ dự báo dân số phát triển của toàn bộ Khu kinh tế bao gồm dân số đô thị, lượng khách du lịch tại các khu chức năng; bổ sung dự báo quy mô đất đai cho từng khu chức năng.

Đưa ra các yêu cầu giải pháp, định hướng các khu chức năng, lộ trình triển khai theo quy hoạch; xác định cụ thể các khu vực kế thừa Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009, các khu vực cần phải thay đổi, điều chỉnh quy hoạch.

Hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch theo các nội dung nhiệm vụ sau khi đã chỉnh sửa.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ, Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 10/1/2019.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)

Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 937/QĐ-BXD ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tên giao dịch tiếng Anh: National Exhibition Construction Center (viết tắt là NECC).

Cung triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu, có tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Cung được đăng ký kinh doanh các dịch vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Nơi đây tổ chức trưng bày các đồ án quy hoạch xây dựng quan trọng của quốc gia, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của TP Hà Nội và các tỉnh thành đã được phê duyệt. Giới thiệu các mô hình, bản vẽ tư liệu về kiến trúc có giá trị trong nước và trên thế giới.

Cung TL là nơi tổ chức sự kiện, các hoạt động triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, VLXD, BĐS, .v.v. của Ngành Xây dựng, đồng thời là một địa chỉ lý tưởng cho các hoạt động sự kiện quan trọng khác về Chính trị, Văn hóa, Xã hội, Du lịch, Nghệ thuật, .v.v.

Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc Gia tổ chức thực hiện một số hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu khác thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Trụ sở đặt tại khuôn viên của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Biệt thự Vinhomes Riverside Long Biên