Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 và Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2019

Ngày 14/1/2019, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2019 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

 

Quang cảnh chung

Hội nghị được đón Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, đại diện các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Xây dựng, các hiệp hội nghề nghiệp, đại diện của các tổ chức tư vấn quốc tế cùng toàn thể cán bộ, viên chức của VIUP.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh nêu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Viện trưởng Lưu Đức Cường phát biểu tại hội nghị

Thay mặt cán bộ Viện, Phó Viện trưởng Phạm Thị Thanh Hoa đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Báo cáo tập trung vào công tác phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác tư vấn quy hoạch, kiến trúc thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện; Công tác điều hành quản lý Viện; Công tác Đảng, công tác đoàn thể; Hoạt động của các hội nghề nghiệp.

Theo đó, năm 2018 là năm VIUP có nhiều biến động như thay đổi về cơ cấu tổ chức, khó khăn về tài chính... Tuy khó khăn còn nhiều, nhưng tập thể BLĐ Viện quán triệt tinh thần đồng lòng, kiên trì giải quyết tháo gỡ khó khăn theo các biện pháp đã thực hiện từ năm 2017. Kết quả cho thấy sản lượng hợp đồng vượt 19% so với kế hoạch dự kiến, Viện đã tham gia và hoàn thành nhiều đề tài NCKH, các quy hoạch trọng điểm, đáp ứng quản lý nhà nước ngành xây dựng và ở địa phương. Cụ thể:

- Viện đã làm tốt công tác phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc. Viện là đơn vị tham gia góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở... Tham gia góp ý Chiến lược phát triển đô thị Việt Nam", góp ý xây dựng Kế hoạch hành động của Ngành Xây dựng triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Góp ý kiến và đề xuất xây dựng kế hoạch triển khai của BXD thực hiện quyết định phê duyệt "Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030"; Xây dựng Đề án đổi mới phương pháp, lý luận QHXD và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch...

Năm 2018, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện đã thực hiện 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, dự kiến các nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thành trong tháng 1/2019 và trình Bộ Xây dựng nghiệm thu. Viện đã và đang triển khai thực hiện 05 dự án điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và 01 dự án ODA. Các đồ án quy hoạch sử dụng vốn BXD: có 03 đồ án đang triển khai trước năm 2018, 05 đồ án đang triển khai trong năm 2018.

Trong năm 2018, Viện đã và đang thực hiện 22 đề tài NCKH gồm 01 đề tài cấp NN, 05 đề tài trọng điểm cấp Bộ và 16 đề tài cấp Bộ

Phó Viện trưởng Phạm Thị Thanh Hoa trình bày báo cáo tổng kết viện

Chủ tịch hội Quy hoạch phát triển đô thị VN - Trần Ngọc Chính đóng góp ý kiến tại buổi tổng kết

Công tác tư vấn thiết kế quy hoạch, kiến trúc thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện: Viện đã hoàn thành và phê duyệt được 20 đồ án trong đó có các đồ án lớn như: Điều chỉnh QHXD Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; QHXD vùng tỉnh Bình Định; QHV huyện Nghi Xuân -Hà Tĩnh; ĐC QHC XD khu kinh tế mở Chu Lai; QHC thị xã Hiệp Hòa, Bắc Giang; QHC thị xã Kỳ Anh đến năm 2035; Điều chỉnh QHC thị trấn Vôi; Lạng Giang; Bắc Giang

Công tác tổ chức tham gia thi tuyển quy hoạch, kiến trúc tiếp tục được Viện đẩy mạnh, mục đích vừa để nâng cao kiến thức học thuật, chuyên môn của cán bộ, vừa tìm kiếm các hợp đồng tư vấn mới. Năm 2018, Viện đã tham gia và đoạt giải Nhất cuộc thi quốc tế "Ý tưởng quy hoạch xây dựng khu vực quanh đầm Thị Nại" (liên danh với công ty Deso (Pháp)); giải Nhì (không có giải Nhất) thi tuyển phương án kiến trúc công trình Công viên Đảo nổi Hồ Trung tâm, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Bên cạnh đó, Viện thường xuyên tổ chức các tọa đàm học thuật, câu lạc bộ điện ảnh kiến trúc tổ chức chiếu phim kiến trúc định kỳ cho cán bộ, điển hình như Tọa đàm về hành nghề tư vấn quy hoạch xây dựng tại Việt Nam tổ chức vào tháng 10/2018 tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng phân tích thuận lợi, khó khăn và những mặt còn tồn tại của Viện trong năm qua.

Năm 2019, VIUP hướng tới mục tiêu là Viện NC chiến lược chính sách đầu ngành quốc gia về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực QHXD, một trung tâm lớn về NCKH, đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Năm 2019 cũng là năm VIUP chuẩn bị các điều kiện cho việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công. Các nhiệm vụ trọng tâm của Viện năm 2019 được đề ra như sau:

  • Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để đáp ứng với tình hình thực tiễn
  • Thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình nghiên cứu và dịch vụ tư vấn
  • Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động chất lượng, hiệu quả, đặc biệt đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Viện, hướng tới mục tiêu chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.
  • Đào tạo và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

Báo cáo khẳng định năm 2019, tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tiếp tục nỗ lực phấn đấu để ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của VIUP trong quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức viên chức VIUP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng cho biết Luật Quy hoạch mới được ban hành và có hiệu lực từ tháng 1/2019 cộng với nhiều bộ luật khác sẽ có tác động nhiều tới việc nghiên cứu các đồ án quy hoạch. Tuy vậy, với vai trò là Viện hàng đầu của cả nước thì trong nghiên cứu quy hoạch XD tỉnh tích hợp, VIUP vẫn có vai trò lớn nhất khi thực hiện một đồ án chung bởi vì trên cơ sở tổ chức không gian, định hướng phát triển không gian mới có thể triển khai các quy hoạch ngành khác. Do đó, trong những năm tới, các địa phương vẫn phải mời Viện tham gia với vai trò tư vấn nghiên cứu chính trong đồ án.

Bà lưu ý lãnh đạo Viện cần tăng cường chỉ đạo điều hành, kiểm soát tiến độ, chất lượng các đồ án, cũng như sự đồng bộ giữa các bộ môn trong đồ án. Năm 2019, Viện cần xây dựng kế hoạch hoàn thành tốt, kiểm soát tiến độ, có nội dung đổi mới hơn nữa đối với các dự án, đề tài nghiên cứu mang tính trọng điểm được giao làm cơ sở giúp tham mưu cho Bộ Xây dựng hoàn thiện văn bản pháp luật.

Chủ tịch công đoàn Vũ Ngọc Tuấn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018

Tại hội nghị cán bộ viên chức lao động, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Vũ Ngọc Tuấn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viện năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Bích Vân, trưởng ban thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2018. Hội nghị được nghe tham luận của đồng chí Phạm Thị Huệ Linh (GĐ Trung tâm QHXD 4), Đoàn Trịnh Tùng (GĐ Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng quốc gia); Đặng Xuân Tiến (Giám đốc Phân viện QH đô thị và nông thôn miền Trung) chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, mong muốn tới ban lãnh đạo.

Viện trưởng trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Nhân dịp này, Viện đã công bố các quyết định khen thưởng cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

(Nguồn:VIUP)

Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 937/QĐ-BXD ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tên giao dịch tiếng Anh: National Exhibition Construction Center (viết tắt là NECC).

Cung triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu, có tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Cung được đăng ký kinh doanh các dịch vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Nơi đây tổ chức trưng bày các đồ án quy hoạch xây dựng quan trọng của quốc gia, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của TP Hà Nội và các tỉnh thành đã được phê duyệt. Giới thiệu các mô hình, bản vẽ tư liệu về kiến trúc có giá trị trong nước và trên thế giới.

Cung TL là nơi tổ chức sự kiện, các hoạt động triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, VLXD, BĐS, .v.v. của Ngành Xây dựng, đồng thời là một địa chỉ lý tưởng cho các hoạt động sự kiện quan trọng khác về Chính trị, Văn hóa, Xã hội, Du lịch, Nghệ thuật, .v.v.

Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc Gia tổ chức thực hiện một số hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu khác thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Trụ sở đặt tại khuôn viên của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Biệt thự Vinhomes Riverside Long Biên